قطعات یدکی دیزل ژنراتور
قطعات یدکی دیزل ژنراتور

قطعات یدکی دیزل ژنراتور ، تامین قطعات یدکی دیزل ژنراتور متاسفانه امروز به یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان تبدیل گردیده است.

به خصوص در سال های اخیر که به دلیل تحریم ها سایت های رسمی تولید کنندگان اروپایی اسامی نمایندگان خود در ایران را حذف نموده اند این امر سبب ایجاد بی نظمی های بیشتری در بازار تامین و پخش قطعات یدکی اصلی گردیده است. متاسفانه به دلیل سودآور بودن این امر برخی از بازرگانان قطعات یدکی انواع دیزل ژنراتور غیر اصلی را بازارهای غیر معتبر چینی، هندی و... تهیه نموده و وارد بازار می نمایند. امروزه قطعات یدکی غیر اصل دیزل ژنراتورها کاملا شبیه قطعات یدکی اصلی تهیه و بسته بندی می گردند. اگر چه این قطعات از نظر ظاهری بسیار شبیه هم می باشند اما از نظر مواد (آلیاژ) تشکیل و درصد تشکیل دهنده آن ها و نحوه ساخت بسیار متفاوت هستند. این مسائل تمایز بسیاری در نحوه کارکرد قطعه و در نتیجه دیزل ژنراتور خواهد داشت.

 

سیستم سوخت دیزل ژنراتور


مخزن سوخت معمولا دارای ظرفیت کافی برای روشن نگه داشتن دیزل ژنراتور برای 6 تا 8 ساعت به طور متوسط است. در مورد دیزل ژنراتور کوچک، بخشی از پایه شاسی دیزل ژنراتور است یا در بالای قاب دیزل ژنراتور نصب شده است. برای استفاده از دیزل ژنراتور در زمینه تجاری، ممکن است به احداث و نصب یک مخزن سوخت خارجی در کنار دیزل ژنراتور منجر گرد. ویژگی های مشترک از سیستم سوخت دیزل ژنراتور شامل موارد زیر است:
• اتصال به لوله از مخزن سوخت به موتور دیزل ژنراتور
• لوله تهویه برای مخزن سوخت
• اتصال سرریز از مخزن سوخت به لوله
• پمپ سوخت
• جداسازی سوخت/صافی بنزین
• تزریق کننده سوخت

 

کنترل پنل دیزل ژنراتور


این رابط کاربری دیزل ژنراتور است و شامل ابزارهای مدیریت و کنترل از جمله پریز برق و کنترل ولتاژ است. تولید کنندگان مختلف دیزل ژنراتور پانل کنترل های متنوع برای کنترل آسان دیزل ژنراتور تولید می کنند که برخی از این موارد در زیر شده است:
• تنظیمات روشن و خاموش دیزل ژانور
• موتور سنج
• کنترل های دیگر


نتیجه گیری:


به طور کلی، تامین قطعات یدکی دیزل ژنراتور متاسفانه امروز به یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان تبدیل گردیده است. امروزه قطعات یدکی غیر اصل دیزل ژنراتورها کاملا شبیه قطعات یدکی اصلی تهیه و بسته بندی می گردند.