دیزل ژنراتورهای پشتیبان برق مرکز داده
دیزل ژنراتورهای پشتیبان برق مرکز داده

دیزل ژنراتورهای پشتیبان برق مرکز داده ، کامپیوترها در قلب صنعت امروزی قرار دارند، زمانی که سرورها و سیستم ها از کار می افتند، ارتباطات را می توان از دست داد، کار متوقف می شود، داده ها از دست می روند، کارمندان بیکار می نشینند و تقریبا همه چیز متوقف می شود.

به همین دلیل است که تقریبا تمام شرکت های ارتباطی و مخابراتی به هر شکلی به دیزل ژنراتور روی می آورند که گزینه برق پشتیبان اولیه آن ها است. با قابلیت اطمینان خدمات آن ها که بر بسیاری از مردم تاثیر می گذارد، آن ها برای تجارت خود و مشتریانی که به آن ها خدمت رسانی می کنند، واقعا چاره ای جز داشتن یک گزینه برق پشتیبان قابل اعتماد ندارند.

 

دیزل ژنراتورهای پرایم و دائم کار


ژنراتورهای پرایم و دائم کار بسیار شبیه بهم هستند، که معمولا به عنوان منبع اصلی مولد برق عمل می کنند. و طراحی شده اند تا به طور مداوم یا برای مدت زمان طولانی کار کنند. تفاوت عمده بین ژنراتور دائم کار و پرایم این است که ژنراتورهای دائم کار طراحی شده اند که به طور مداوم با بار ثابت سازگار کار کنند. درحالی که ژنراتورهای اصلی یا پرایم برای مدت زمان طولانی در بار متغیر طراحی شده اند. نوع دیگری از ژنراتور آماده به کار یا اضطراری می باشد که فقط زمانی که برق شبکه یا منبع اصلی برق وجود دارد در وضعیت پشتیبان قرار دارد. مانند یک خودرو که به طور مداوم برای ساعت های طولانی کار می کند، ژنراتورهای دائم کار یا پرایم نیز باید برای کنترل بارهای سنگین مورد پشتیبانی قرار گیرند.

 

ژنراتورهای موتور دیزلی


دیزل ژنراتورها جدا از استفاده بسیار آن ها در صنایع، برای رفع نیازهای کسب و کار کوچک ومتوسط طراحی شده اند. دیزل ژنراتور یک محصول انقلابی است که برق پاک، آماده و ارزان را در دسترس میلیون ها شرکت، خانه و کسب کارهای کوچک قرار داده است. امروزه کاهش اجاره دیزل ژنراتور  پشتیبان و تسهیل نصب موتور برق، در حال تبدیل شدن به یک امر معمول است. اغلب دیزل ژنراتورها ندرتا برای پاسخگویی به نیازهای برق اضطراری مهندسی شده اند.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، کامپیوترها در قلب صنعت امروزی قرار دارند، زمانی که سرورها و سیستم ها از کار می افتند، ارتباطات را می توان از دست داد، کار متوقف می شود، داده ها از دست می روند، کارمندان بیکار می نشینند و تقریبا همه چیز متوقف می شود. ژنراتورهای پرایم و دائم کار بسیار شبیه بهم هستند، که معمولا به عنوان منبع اصلی مولد برق عمل می کنند. و طراحی شده اند تا به طور مداوم یا برای مدت زمان طولانی کار کنند.