دلیل قانع کننده برای استفاده همیشگی از کمربند ایمنی

بی‌شک استفاده از وسایل ایمنی در زندگی روزمره، از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است و البته استفاده نکردن از آن‌ها می‌تواند گا‌ها صدمات غیر قابل جبرانی به بار برساند.

دلیل قانع کننده برای استفاده همیشگی از کمربند ایمنی

شاید در نگاه اول استفاده از برخی از وسایل ایمنی کار دشوار و کسالت باری باشد، اما نباید از یاد برد که این وسایل برای ایمن نگاه داشتن ما طراحی و تولید شده‌اند. یکی از مهم‌ترین وسایل ایمنی که تاکنون اختراع شده، کمربند ایمنی است. همان طور که می‌دانید امروزه به جز موتورسیکلت‌ها تقریبا هیچ وسیله نقلیه دیگری بدون کمربند ایمنی نیست. این امر خود به تنهایی حیاتی و کاربردی بودن این وسیله ایمنی را ثابت می‌کند. شاید در طول مسیر‌های پر ترافیک نیازی به بستن کمربند نباشد، اما تصور کنید پس از گذشت چند دقیقه سرعت ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر ماشین، به بالای ۴۰ کیلومتر در ساعت برسد. در چنین شرایطی با یک ترمز ناگهانی، شما و دیگر سرنشینان خودرو به سمت شیشه جلو پرت می‌شوید.

بی‌شک استفاده از وسایل ایمنی در زندگی روزمره، از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است و البته استفاده نکردن از آن‌ها می‌تواند گا‌ها صدمات غیر قابل جبرانی به بار برساند.

پرتاب شدن و آسیب دیدگی شدید

شاید شما هم در ترمز‌های ناگهانی با صحنه پرتاب شدن به سمت جلوی خودرو مواجه شده باشید، در چنین شرایطی هر چقدر برخورد و یا ترمز ناگهانی تند و سریع‌تر باشد به همان اندازه سرعت پرتاب شدن سرنشنان خودرو به جلو بیشتر می‌شود. اگر این شتاب سریع‌تر از عکس العمل ما باشد، بی‌شک به طور طبیعی نمی‌توانیم سرجای خود بمانیم و ناگزیر به سمت جلو (شیشه خودرو) پرتاب می‌شویم. چنین برخوری با توجه به شتاب در هنگام تصادف و یا ترمز می‌تواند حتی مرگبار نیز باشد. از این رو توصیه می‌شود، در هر شرایطی کمربند ایمنی خودرو را پیش از حرکت ببندید تا در صورت به وجود آمدن حوادث پیش بینی نشده، کمربند ایمنی نقش حمایتی خود را اجرا کند و شما را از حوادث و جراحات احتمالی حفظ کند.

جلوگیری از مرگ و میر

همان طور که گفته شد، نبستن کمربند ایمنی احتمال جراحات و مرگ میر درون جاده‌ها را به میزان چشم گیری افزایش می‌دهد. دیده شده است که در برخورد‌های ناگهانی و شدید در صورت مقاوم بودن خودرو سرنشنانی که کمر بند ایمنی نبسته‌اند از طریق شیشه خودور به بیرون پرتاب می‌شوند و این امر به آسانی جان آن‌ها را می‌گیرد. از این رو بهتر است که در طول مسیر جاده، حتما از کمربند ایمنی استفاده شود.

بالا بردن درصد زنده ماندن

وقتی وسیله نقلیه با شتاب بسیار زیاد به دور خودش می‌چرخد، استفاده از کمربند ایمنی در چنین شرایطی می‌تواند تا ۴۵ % جان سرنشینان خودرو را در برخورد‌های احتمالی حفظ کند. از این رو شانس زنده ماندن و کمتر جراحت دیدن را تا ۴۵ % افزایش می‌دهد. البته این مورد در کامیون‌ها تا ۶۰ % درصد می‌تواند جان سرنشینان را حفظ کند.

قوانین بستن کمربند ایمنی در مورد کودکان

در تگزاس امریکا، همه کودکان زیر ۸ سال، طبق قانون باید در هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه، روی صندلی‌های ایمن که مخصوص کودکان طراحی شده است بنشینند. البته این صندلی‌ها معمولا از پیش ساخته شده و روی صندلی خودور نصب می‌شود. اما کودکان بالاتر از ۸ سال صرف نظر از وزن و قدشان می‌توانند از کمربند ایمنی بزرگ سالان استفاده کنند. البته توصیه شده که کودکان بین ۴ الی ۹ سال روی صندلی کودک سوار شوند. در هر صورت اگر کودک شما با کمربند کارخانه‌ای راحت نیست، می‌توانید برایش صندلی کودک تهیه کنید تا در ایمنی بیشتری به سر ببرد.

قانون کلی درباره کودکان

به طور کلی کودکان زیر ۱۲ سال بهتر است، روی صندلی عقب درون صندلی کودک بنشینن با این شرایط آنان در ایمنی بالاتری هستند. البته کلیه وسایل نگه دارنده کودک، چه صندلی و چه کمربند ایمنی باید تحت استاندارد باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند از جان کودکان در مقابل حوادث پیش بینی نشده مراقبت کنند. البته وسایل استاندار پیش از استفاده تحت آزمایش‌های گوناگون قرار می‌گیرند. از این جهت امتحان‌شان را پیش از روبه‌رو شدن با یک حادثه واقعی پس داده‌اند.